مداد مکانیکی

9 دلیل برای طراحی با مداد مکانیکی

چرا هنرمندان از مداد مکانیکی استفاده می کنند؟

 

بعد از یادگیری این 9 دلیل برای کشیدن با مداد مکانیکی ، باید درک بهتری داشته باشید که چرا بسیاری از هنرمندان مدادهای مکانیکی را به مدادهای سنتی ترجیح می دهند.…

نقاشی و طراحی

نقاشی در مقابل طراحی: کدام یک سخت تر است و چرا؟

نقاشی در مقابل طراحی: کدام یک سخت تر است و چرا؟

اگر این سوال را از دوازده هنرمند بپرسید ، احتمالاً دوازده پاسخ متفاوت خواهید گرفت.

این به این دلیل است که هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد. حتی کسانی که …