آموزش طراحی با مداد

آموزش طراحی با مداد _ قسمت اول _ چگونه با مداد طراحی کنیم؟

آموزش طراحی با مداد

مداد هسته و جوهر همه‌ی وسایل طراحی است. بنابراین مهم است که هر شخص هنرمندی دوره آموزش طراحی با مداد را بگذراند. با تسلط بر این وسیله دریچه سایر زمینه‌های خلاقیت به روی شما گشوده خواهد …

سبک های نقاشی

سبک های نقاشی (معرفی سبک های غربی و شرقی نقاشی)

معرفی سبک های نقاشی

سبک های نقاشی و روشی که هنرمندان صحنه‌های هنری را به تصویر کشیده‌اند باگذشت زمان تکامل‌یافته است. در طی این سال ها دو سبک غالب موردتوجه قرارگرفته است – سبک هنر شرق و غرب.

فهم و …