داوینچی

لئوناردو داوینچی

دوستان و همراهان همیشگی لورین آرت، سلام!
میخوام از یکی از هنرمندان شناخته شده و مشهور که درباره ش چند خطی مطالعه داشتم براتون بنویسم.
این نوشته ها درباره ی لئوناردو داوینچی هست. فکر میکنید چقدر اون رو میشناسید؟
بریم …