آموزش رایگان طراحی با مداد

مدرس: مهدیه رمضانزاده

مدت زمان: 29:39

سطح آموزش: مقدماتی

جلسه دهم: طراحی اشیاء - سبد

و این جلسه شکل یه سبد رو آموزش دادم.
تو مرحله اول طراحی، شکل اصلی رو میکشیم و بعد میریم سراغ سایه زدن طرح.
بعد از سایه زدن، روی اضافه کردن جزئیات شکل وقت بذارید تا طراحی طبیعی تر بشه. هر چقدر روی طراحی وقت بیشتری بذارید طراحی طبیعی تر میشه.

آموزش رایگان طراحی