آموزش رایگان طراحی با مداد

مدرس: مهدیه رمضانزاده

مدت زمان: 17:14

سطح آموزش: مقدماتی

جلسه پانزدهم: طراحی اشیاء - سطل چوبی

تو این جلسه طراحی سطل چوبی رو آموزش دادم.
تو طراحی طوری باید جزئیات شکل رو اضافه کنید که بافت وسیله مشخص باشه. تو این ویدئو با اضافه کردن سایه و جزئیات، چوبی بودن سطل رو مشخص کردم. شما هم این مراحل رو تمرین کنید تا با بافت چوب اشنا بشید.
ممنونم که تا اینجا همراه لورین آرت هستین.
منتظر جلسه های بعدی باشید.

آموزش رایگان طراحی