آموزش رایگان طراحی با مداد

مدرس: مهدیه رمضانزاده

مدت زمان: 23:55

سطح آموزش: مقدماتی

جلسه بیست وششم: طراحی حیوانات - طراحی پرنده

و این ویدئو طراحی پرنده رو آموزش دادم
فرم کلی بدن پرنده که بیضی شکل هست رو رعايت کن، به حالت سر، پا و دم پرنده دقت کن و با آرامش سایه ها و جزئیات رو اضافه کن.
امیدوارم که از طراحی پرنده ها لذت برده باشی، منتظر جلسه های بعدی باش.

آموزش رایگان طراحی