آموزش رایگان طراحی با مداد

مدرس: مهدیه رمضانزاده

مدت زمان: 19:44

سطح آموزش: مقدماتی

جلسه شانزدهم - قسمت دوم: طراحی اشیاء - طراحی شکل سماور

سایه و جزئیات
تو این جلسه سایه زدن و اضافه کردن جزئیات شکل سماور رو کامل آموزش دادم.
مرحله به مرحله همراه من باشید.

آموزش رایگان طراحی