نقاشی و طراحی

نقاشی در مقابل طراحی: کدام یک سخت تر است و چرا؟

نقاشی در مقابل طراحی: کدام یک سخت تر است و چرا؟

اگر این سوال را از دوازده هنرمند بپرسید ، احتمالاً دوازده پاسخ متفاوت خواهید گرفت.

این به این دلیل است که هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد. حتی کسانی که …