خط در هنر تجسمی

خط در هنرهای تجسمی _ مبانی هنرهای تجسمی _ قسمت دوم

 

خط

در زندگی روزمره و در طبیعت، خط حضور چشمگیری دارد. به تعبیر دیگر ما به‌طور روزمره با خطوط و جلوه‌های گوناگون آن زندگی می‌کنیم.

در این زمینه می‌توان مثال‌های متفاوتی ذکر کرد:

نقوش خطی روی لباس‌ها و روی …