هنر تجسمی

هنر تجسمی و مبانی هنرهای تجسمی _ قسمت اول

هنر تجسمی چیست؟

هنر تجسمی هنری ست که به‌وسیله حس بینایی درک می‌شود.به همین دلیل آن را هنر بصری (Visual Arts) یا هنر تجسمی می‌نامند.هر اثری که رابطه‌ی مستقیمی با قوه‌ی بینایی داشته باشد شامل آثار هنر تجسمی است.

مثل …